Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ! (ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ)Α

      
       
Ο κατά Σωκράτη ορισμός του μορφωμένου ανθρώπου:

    
     
        Όταν ρωτήσανε τον Σωκράτη να τους δώσει τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου, δεν ανέφερε τίποτε για την συσσώρευση γνώσεων. Η μόρφωση ,είπε, είναι θέμα συμπεριφοράς... Ποιους ανθρώπους λοιπόν θεωρώ μορφωμένους:
        1. Πρώτα απ' όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις , αντί να ελέγχονται από αυτές...
        2. Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική..
        3. Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές..
        4. Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα..
        5. Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους..
        6. Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες και τις αποτυχίες τους..
        7. Τελικά αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και την δόξα τους...


        ΣΩΚΡΑΤΗΣ
         Β

                          ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Β 60


      Διότι άνθρωπος που ευδοκιμεί εις τας ιδιωτικάς του υποθέσεις, εάν η πατρίς
του καταστραφή, χάνεται κι αυτός μαζί της, ενώ είναι μάλλον πολύ πιθανόν ότι
θα σωθή, εάν κακοτυχή μεν ο ίδιος, η πατρίς του όμως ευτυχή. Αφού λοιπόν η
μεν πόλις είναι ικανή να βαστά τας ατυχίας των ιδιωτών, αλλ' εις έκαστος απο
αυτούς ανίκανος να βαστά τας ιδικάς της, οφείλομεν όλοι να την υποστηρίξωμεν
και όχι να συμπεριφερώμεθα όπως εσείς τώρα, οι οποίοι τρομαγμένοι απο τας
ιδιαιτέρας δυστυχίας σας, παραμελείτε το έργον της σωτηρίας της πόλεως...

                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...